internet dating durban Murray Bridge

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde